اعضای شورایعالی ستاد مبارزه با دوپینگ منصوب شدند

به گزارش فرم نو وزیر ورزش و جوانان، اعضا شورایعالی ستاد ملی و ریاست شورای مركزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ را منصوب نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مسعود سلطانی فر در احكامی جداگانه سیدرضا صالحی امیری رئیس كمیته ملی المپیك، محمود خسروی وفا رئیس كمیته ملی پارالمپیك و مهرزاد خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشكی ورزشی را بعنوان اعضای شورایعالی ستاد مبارزه با دوپینگ انتخاب كرد.
همچنین با حكم سلطانی فر، مهدی علی نژاد سرپرست معاونت قهرمانی بعنوان عضو شورایعالی مبارزه با دوپینگ عضو و ریاست شورای مركزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.