دختران وزنه بردار ایران می توانند وایلد كارت المپیك دریافت نمایند

به گزارش فرم نو وزنه برداری بانوان واجد شرایط برای دریافت وایلد كارت المپیك ۲۰۲۰ هستند.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، وزنه برداری ایران امیدوار است در بخش بانوان هم بتواند صاحب سهمیه المپیك شود. البته شانس وزنه برداری ایران برای رسیدن به سهمیه از راه رنكینگ جهانی خیلی كم است چون فاصله امتیازی بانوان ایران با هشت نفر اول رنكینگ اوزان خود زیاد است ازاین رو امید ایران این است كه وایلد كارت به وزنه برداری بانوان ایران تعلق بگیرد و بتواند از این طریق سهمیه را به دست آورد.
البته بحثی مطرح شده مبنی براینكه دختران ایران واجد شرایط برای دریافت وایلد كارت نیستند در حالیكه دختران ایران هم می توانند درخواست خویش را برای دریافت وایلد كارت ارائه نمایند.
طبق سیستم كسب سهمیه المپیك در وزنه برداری، ۸ سهمیه وایلد كارت ( ۴ سهمیه در مردان و ۴ سهمیه در بانوان) توزیع می شود. كشورهای واجد شرایط هم می توانند درخواست های خویش را تا ژانویه ۲۰۲۰ ارسال می كنند و در نهایت كمیسون سه جانبه ( متشكل از نمایندگان IOC، فدراسیون جهانی هر رشته و انجمن كمیته ملی المپیك كشورها) در مورد اعطای وایلد كارت ها یا همان سهمیه های دعوتی تصمیم گیری می كنند.
در وزنه برداری ورزشكاران كشوری كه در خواست سهمیه دعوتی دارند، باید حداقل در دو مسابقه گزینشی المپیك شركت نمایند كه یكی از آن دو مسابقه گزینشی باید در سطح طلا و نقره (مسابقات سطح Gold یا silver) باشد.
دختران ایران هم اكنون مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان ۲۰۱۹ كه هر دو در سطح طلا بودند را پشت سر گذاشته اند و همینطور در مسابقات گزینشی المپیك تركیه (سطح نقره) شركت كردند و مقرر است در قطر كاپ كه آن هم گزینشی المپیك است وزنه بزنند. با وجود اینكه دختران ایران شرایط لازم برای دریافت وایلد كارت را دارند اما باز هم به مسابقات گزینشی المپیك اعزام می شوند كه هدف از انجام این كار این است كه ایران نشان دهد در وزنه برداری بانوان فعال است و در رویدادهای مهم حضور دارد. در واقع بانوان ایران فعال می باشند اما به علت ضعیف بودن نمی توانند سهمیه المپیك را بگیرند مگر اینكه با اعطای وایلد كارت به آنها كمك گردد.
فلسفه وایلد كارت این است كه این سهمیه به كشورهای ضعیفی داده می شود كه توان گرفتن سهمیه المپیك را ندارند تا تعداد مشاركت كشورها دربازی های المپیك بیشتر باشد. از آنجائیكه امكان دارد ایران دو سهمیه دربخش مردان بگیرد امكان دارد سهمیه وایلد كارت بانوان به ایران تعلق نگیرد و این سهمیه به كشوری داده شود كه اصلا موفق به گرفتن سهمیه المپیك (در هر دو بخش مردان و بانوان) نشده است.
از طرفی فدراسیون های جهانی نقش مهمی در تصمیم گیری دراین كمیسیون سه جانبه دارند و فدراسیون های جهانی وزنه برداری هم نسبت به فعالیت وزنه برداری بانوان ایران نظر مثبتی دارد و همین مساله كمی امیدوار كننده است.
اما در نهایت باید دید در بررسی درخواست ها، وایلد كارت به وزنه برداری بانوان ایران تعلق می گیرد یا خیر.