تكذیب بودجه 30 میلیاردی كمیته المپیك برای المپیك توكیو

به گزارش فرم نو سرپرست دبیركلی كمیته ملی المپیك اختصاص بودجه ۳۰ میلیاردی ویژه بازی های المپیك را تكذیب و توضیحاتی در مورد آن ارائه نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ كه اوایل هفته جاری از جانب رئیس جمهور تقدیم مجلس شد برای كمیته ملی المپیك بودجه ۳۰ میلیارد تومانی ویژه بازی های المپیك توكیو پیشبینی شده است.
كیكاووس سعیدی سرپرست دبیركلی كمیته ملی المپیك در همین رابطه حتی برنامه ریزی این كمیته برای چگونگی هزینه كرد این بودجه را هم شرح داد. با این وجود وی امروز در گفتگویی كه با روابط عمومی كمیته ملی المپیك داشت، تخصیص بودجه ای با این رقم را تكذیب كرده است.
سرپرست دبیر كلی كمیته ملی المپیك در این حوزه اظهار داشت: ۲ ردیف متفرقه بودجه كمیته ملی المپیك امسال (۱۳۹۸) ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است و در جدول بودجه سال ۱۳۹۹ هم دو ردیف بودجه متفرقه مانند سال ۱۳۹۸ وجود دارد.
وی افزود: یكی از ردیف های متفرقه كمیته امسال ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود كه در سال ۱۳۹۹ این رقم به ۳۰ میلیارد تومان افزایش پیدا كرده كه آنهم برای پشتیبانی از فعالیتهای المپیكی با عنایت به افزایش قیمت ها و هزینه های آماده سازی تیم ها و اعزام ها مبلغ بالایی نیست.
سعیدی تصریح كرد: بودجه كمیته پارالمپیك از ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۳۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. این رقم افزایش سه برابری را نشان داده است كه البته این افزایش بودجه حق مسلم جامعه ورزشی جانبازان و معلولان و پارالمپیك است و انتظار می رود دولت و مجلس محترم در جهت تحقق اهداف پارالمپیك بودجه كامل را در اختیار آنها قرار دهد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، به نظر می آید صحبت های كیكاووس سعیدی در واكنش به اظهارات مطرح از جانب هادی رضایی دبیركل كمیته ملی پارالمپیك باشد كه نسبت به نادیده گرفته شدن این كمیته برای بهره مندی از بودجه اختصاصی ویژه بازی های پارالمپیك انتقاد كرده بود.