برنامه كمیته ملی المپیك برای اعتبار ۳۰ میلیاردی دولت

فرم نو: كمیته ملی المپیك برای اعتباری 30 میلیاردی كه دولت ویژه بازی های المپیك توكیو پیش بینی كرده برنامه هایی دارد كه كمك به فدراسیون ها جزو اولویت های آن نیست.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی امتیاز ویژه ای است كه از جانب دولت و در چارچوب لایحه بودجه سال آینده به كمیته ملی المپیك اختصاص داده شده تا ویژه بازی های المپیك هزینه شود.
به گفته كیكاووس سعیدی سرپرست دبیركلی و خزانه دار كمیته ملی المپیك این رقم و در كل اعتباری كه برای كمیته پیش بینی شده نتیجه رایزنی هایی است كه قبل از این از جانب سید رضا صالحی امیری ریاست كمیته انجام شده بود. كمیته ملی المپیك در نظر دارد از این بودجه ویژه بیشتر برای تامین ارز موردنیاز كاروان اعزامی به توكیو استفاده نماید.
در واقع تامین ارز كاروان شامل پاداش پای سكوی مدال آوران، پاداش كادر سرپرستی تیم های اعزامی، حق ماموریت كادر اعزامی، هزینه هتلینگ، تغذیه، ترانسفر اعضای كاروان همراه با هزینه های درمان و پیش بینی نشده مواردی است كه مقرر است از بودجه ویژه دولت برای آنها استفاده گردد.
سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مساله به این پرسش در خصوص اینكه «آیا فدراسیون های المپیكی هم از این بخش بودجه سهمی خواهند داشت؟»، اظهار داشت: كمیته ملی المپیك از محل اعتبارسال آینده خود برای تمام فدراسیون ها اعتبار مصوبی خواهد داشت و قاعدتا همچون امسال، سال آینده هم از فدراسیون های المپیكی حمایت لازم صورت خواهد گرفت. اما اینكه آنها از بخش بودجه ویژه المپیك هم سهمی داشته باشند به مسائل زیادی بستگی دارد.
سرپرست دبیركلی كمیته ملی المپیك اشاره كرد: ۳۰ میلیارد تومان بودجه ای است كه ویژه بازی های المپیك پیش بینی شده اما معین نمی باشد چه میزان از آن تصویب و ابلاغ می شود. از طرفی هنوز برآورد نهایی از میزان بودجه ای كه برای تهیه ارز كاروان نیاز است، نداشته ایم چون هنوز دارندگان سهمیه و در كل تركیب كاروان نهایی نشده است. این مسائل تعیین كننده هستند.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، كمیته ملی المپیك در برنامه اولیه خود تامین ۲ میلیون دلار ارز برای كاروان اعزامی به المپیك ۲۰۲۰ توكیورا پیش بینی كرده است.

منبع: