در لایحه ۹۹ پیش بینی شده؛ بودجه 30 میلیارد تومانی دولت برای المپیك 2020

به گزارش فرم نو در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده مبلغ ۳۰ میلیارد تومان ویژه بازی های المپیك ۲۰۲۰ توكیو پیشبینی شده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، دولت در لایحه پیشنهادی برای بودجه ۹۹ كل كشور علاوه بر تعیین رقم بودجه وزارت ورزش و كمیته ملی المپیك، بودجه ویژه ای را برای بازی های المپیك پیشبینی كرده است.
۳۰ میلیارد تومان بودجه پیشبینی شده برای بازی های المپیك است كه به كمیته ملی المپیك اختصاص پیدا خواهد نمود. این در شرایطی است كه در این لایحه پیشنهادی بودجه ای برای بازی های پارالمپیك كه دو هفته پس از بازی های المپیك شروع می شود، پیشبینی نشده است.
سی و دومین دوره بازی های المپیك از ۳ مردادماه سال آینده به میزبانی توكیو ژاپن شروع می شود.