حوریه برادران در بسكتبال با ویلچر آسیا پست گرفت

فرم نو: حوریه برادران بعنوان نایب رئیس منطقه مركز و جنوب آسیا برگزیده شد.

به گزارش فرم نو به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۹ امروز، پنج شنبه، مجمع انتخاباتی فدراسیون بین المللی بسكتبال ویلچر در منطقه آسیا و اقیانوسیه در تایلند اجرا شد.
در این مجمع، حوریه برادران از كشورمان، با رای اعضا، برای چهار سال، بعنوان نایب رئیس منطقه مركز و جنوب آسیا برگزیده شد.

منبع: