لغو اعزام بانوان پینگ پنگ باز به مسابقات كسب سهمیه تیمی المپیك توكیو

به گزارش فرم نو فدراسیون تنیس روی میز ایران بانوان پینگ پنگ باز را به مسابقات جهانی كسب سهمیه تیمی المپیك ۲۰۲۰ كه در پرتغال برگزار می شود، اعزام نمی نماید.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، مسابقات جهانی كسب سهمیه المپیك ۲۰۲۰ از ۲ تا ۶ بهمن ماه در پرتغال برگزار می گردد و ۹ سهمیه تیمی المپیك ۲۰۲۰ توزیع خواهد شد اما با نظر فدراسیون تنیس روی میز ایران، فقط تیم مردان به پرتغال اعزام می شود.

پیمان حسنی، دبیر فدراسیون تنیس روی میز در واكنش به اعزام نشدن بانوان به مسابقات جهانی پرتغال به ایسنا اظهار داشت: رنكینگ بانوان ایران خیلی پایین تر از مردان است و شانس خیلی كمی برای حضور در این مسابقات و كسب سهمیه دارند بنابراین بیشتر برنامه ریزی فدراسیون در بخش انفرادی كسب سهمیه بانوان است.

او در این مورد اضافه كرد: مسابقات خیلی مهم زیاد داریم و فدراسیون برای اعزامها تقسیم بندی می كند. در پرتغال مسابقات به صورت حذفی برگزار می گردد و با عنایت به رنكینگ بانوان ایران بطور قطع قرعه مان به یكی از تیم های قوی جهان می خورد و در همان نخستین بازی احتمال حذف شدنمان زیاد است. اینكه بخواهیم صرفا به مسابقات برویم و پس از یك بازی حذف شویم از نظر فنی و مالی قابل قبول نیست.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، مسابقات انفرادی كسب سهمیه المپیك ۲۰۲۰ در بخش بانوان آسیای میانه ۱۸ فروردین ماه برگزار و بانوان ایران به این مسابقات اعزام می شوند.