بازدید مشاور رئیس فدراسیون جهانی از مجموعه سواركاری كیش

فرم نو: مشاور رئیس فدراسیون جهانی به همراه رئیس فدراسیون از روند ساخت مجموعه سواركاری بین المللی جزیره كیش بازدید نمودند.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی موسسه ورزش و تفریحات سالم، «ژان پیر دورقبه» مشاور رئیس فدراسیون جهانی سواركاری، مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سواركاری، مهندس ثابت سرمایه گذار مجموعه سواركاری كیش به همراه محمدتقی امیری خراسانی روز دوشنبه از مجموعه سواركاری بازدید نمودند.
در این بازدید امیری خراسانی از موقعیت كنونی مجموعه كورس سواركاری و محدوده اراضی آن، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و برگزاری مسابقات در سطوح ملی و بین المللی توضیحاتی را ارائه نمود.
این بازدید در امتداد روند ساخت و توسعه مجموعه پیست كورس سواركاری در ابعاد بین المللی، بهره برداری و شروع مجدد مسابقات كورس سواركاری به صورت كاملا استاندارد و حرفه ای با راه اندازی دریاچه مصنوعی و نیز سرمایه گذاری در این بخش انجام شد.

منبع: