صعود 19 پله ای الهه احمدی در رنكینگ جهانی تیراندازی

فرم نو: فدراسیون جهانی تیراندازی جدیدترین رنگینگ تیراندازان را اعلام نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، فدراسیون جهانی تیراندازی رنكینگ جدید تیراندازان را منتشر نمود كه برمبنای آن الهه احمدی در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ۱۹ پله صعود داشت اما ورزشكاران المپیكی ایران نسبت به رنكینگ ماه قبل خود سقوط كردند.

نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، فاطمه كرم زاده، هانیه رستمیان، مهیار صداقت و جواد فروغی تیراندازان المپیكی ایران هستند.

نمایندگان اسكیت مردان ایران برای چهارمین ماه پی در پی در رنكینگ جهانی اهداف پروازی جایگاهی ندارند.

رنكینگ تیراندازان ایران در ماده های مختلف به شرح زیر است (اعداد داخل پرانتز رنكینگ ماه قبل تیراندازان است).

تفنگ ۱۰ متر زنان

۱۴- آرمینا صادقیان (۱۳)

۲۳- نجمه خدمتی (۱۹)

۲۷- الهه احمدی (۲۲)

۴۳- فاطمه كرم زاده (۴۳)

۱۹۷- مه لقا جام بزرگ (۱۹۷)

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان

۲۲- الهه احمدی (۴۱)

۵۰- نجمه خدمتی (۴۵)

۶۲- فاطمه كرم زاده (۶۱)

۶۹- مه لقا جام بزرگ (۷۰)

۱۱۵- آرمینا صادقیان (۱۱۴)

تفنگ ۱۰ متر مردان

۲۲- مهیار صداقت (۱۹)

۳۰- حسین باقری (۲۹)

۶۴- امیرمحمد نكونام (۵۷)

۷۵ – پوریا نوروزیان (۷۶)

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان

۵۳ – پوریا نوروزیان (۵۲)

۸۴ – مهیار صداقت (۸۳)

۱۰۹- امیر محمد نكونام (۱۰۹)

تپانچه ۱۰ متر زنان

۱۷- گلنوش سبقت الهی (۱۳)

۳۷ – مینا قربانی (۳۴)

۴۵ – هانیه رستمیان (۴۴)

۱۱۹- آرمیتیس جعفری (۱۱۹)

تپانچه ۲۵ متر زنان

۳۱- هانیه رستمی (۲۳)

۳۳- گلنوش سبقت الهی (۳۱)

تپانچه ۱۰ متر مردان

۲۲- سجاد پورحسینی (۲۱)

۹۸- وحید گلخندان (۱۰۰)

۱۰۵- جواد فروغی (۱۰۳)

۱۶۹- ابراهیم برخورداری (۱۶۹)

۱۶۳- مصطفی نصیری (۱۶۹)

تراپ مردان

۱۰۲ – نریمان نیكخو (۹۹)

۱۶۵ – محمد حسین پرورش نیا (۱۶۲)

۱۸۱- امیر حسین آقازاده (۱۸۲)

تراپ زنان

۸۷ – سپیده سیرانی (۸۷)

۹۶- شیدا فرح پور(۹۳)

۱۰۳ – مرضیه پرورش نیا (۱۰۰)

نمایندگان اسكیت مردان ایران برای چهارمین ماه پی در پی از رنكینگ فدراسیون جهانی خارج شدند.

منبع: