بدهی107 میلیون تومانی كمیته المپیك به 5 فدراسیون ملی و بین المللی

فرم نو: كمیته ملی المپیك به سبب نداشتن شماره حساب ویژه بانك مركزی از جانب چهار فدراسیون ملی و یك فدراسیون بین المللی هنوز موفق به پرداخت بخش آخر بودجه آنها نشده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، حدود یك ماه پیش كمیته ملی المپیك ۲۰ درصد دیگر از بودجه مصوب خود برای فدراسیون های ورزشی را به حساب شان واریز كرد و اینگونه سقف پرداختی به فدراسیون ها را به ۹۰ درصد رساند.
بودجه تخصیصی كمیته ملی المپیك به فدراسیون ها در این مرحله بوسیله حساب آنها نزد بانك مركزی انجام شد. در این میان اما ۶ فدراسیون به سبب ارائه نكردن شماره حسابی از این بانك موفق به دریافت بودجه خود نشدند. فدراسیون ورزش های دانش آموزی یكی از این فدراسیون ها بود كه البته طی این مدت نسبت به افتتاح حساب در بانك مركزی اقدام و طلب خودرا از كمیته دریافت كرده است.
۵ فدراسیون دیگر اما هنوز شماره حسابی به كمیته ملی المپیك اعلام نكرده اند و همین مسئله بدهی ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی این كمیته به آنها را باعث شده است. اسامی این فدراسیون ها و میزان دریافتی كه باید از كمیته ملی المپیك داشته باشند، به این شرح است:
* فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای: ۵۵ میلیون تومان
* فدراسیون ورزش های زورخانه ای: ۲۲ میلیون تومان
* فدراسیون پرورش اندام: ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
* فدراسیون ورزش های دانشگاهی: ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومنا
* فدرسیون ورزش های كارگری: ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، طبق مصوبه دولت تمام ورود و خروج های مالی در نهادهای مختلف باید بوسیله حساب بانك مركزی صورت گیرد. بنا بر این پرداخت بودجه مصوب فدراسیون ها از جانب كمیته ملی المپیك و حتی وزارت ورزش منوط به اعلام شماره حساب آنها نزد بانك مركزی شده است.

منبع: