نخستین مدال بانوی وزنه بردار ملی پوش ایران

فرم نو: بانوی وزنه بردار ایران نخستین مدال بین المللی بانوان وزنه بردار ایران را به دست آورد.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، سیده الهام حسینی، نماینده وزنه برداری ایران در دسته ۷۶ كیلوگرم موفق شد مدال برنز جام بین المللی «نعیم سلیمان اوغلو» در تركیه را كسب و نخستین مدال بین المللی بانوان وزنه بردار ایران را به نام خود ثبت كند.

او با ركوردهای ۸۸ كیلوگرم (یكضرب)، ۱۱۰ كیلوگرم (دوضرب) و ۱۹۸ كیلوگرم (مجموع) بعنوان سومی مسابقات رسید.

با این نتیجه، هشت كیلوگرم ركورد یكضرب و ۱۰ كیلو ركورد دوضرب كشور ارتقا پیدا كرد.

در این مسابقات كه شنبه، ۲۵ آبان در شهر غازیان تپ برگزار شد، عناوین اول و دوم به نفرات تركیه و تركمنستان رسید.

منبع: