رونمایی از منشور اخلاق ورزش در غیاب وزیر ورزش

به گزارش فرم نو نخستین همایش كمیسیون اخلاق ورزش ایران در غیاب وزیر ورزش برگزار شد، در این همایش از منشور اخلاق ورزش رونمایی گردید.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، سالن همایش های آكادمی ملی المپیك و پارالمپیك امروز شنبه میزبان نخستین همایش كمیسیون اخلاق ورزش ایران بود.
در این همایش كه در غیاب وزیر ورزش و با حضور عبدالحمید احمدی و ژاله فرامرزیان دو معاون وی برگزار شد، از منشوراخلاق ورزش رونمایی گردید.
در جریان این مراسم سید عبدالحمید احمدی اظهار داشت: آنچه جامعه ایران از ورزش انتظار دارد حفظ چهارچوب ها و ارزشهای اخلاقی است و از راه ورزش علاوه بر آنكه به مردم نوید سلامت، نشاط و موفقیت می دهیم بایستی بتوانیم بگونه ای عمل نماییم كه جامعه همواره آن نگاه مثبت را به ورزش داشته باشد.
وی نقش مدیران و دست اندركاران ورزش را برای حفظ اخلاقیات مهم ارزیابی كرد و توضیح داد: باید تلاش نماییم هر آنچه ضد ارزش و مغایر با اخلاق است و به فضای ورزش خدشه وارد می كند، مراقبت و صیانت نماییم.
احمدی عرصه ورزش را برای ترویج اخلاق در جامعه مهم دانست و اظهار داشت: یك حركت مثبت و اخلاقی قهرمانان می تواند تا عمق جامعه نفوذ كند.
وی ابراز امیدواری كرد كه كمیسیون اخلاق ورزش بتواند ورزش را به جایگاه مطلوب خود برساند.