دریافت كمك ۸۲ هزار دلاری كمیته ملی المپیك از نهادهای بین المللی

به گزارش فرم نو كمیته ملی المپیك از دو نهاد كمیته بین المللی المپیك و شورای المپیك در جهت اجرای فعالیت های مورد تایید این دو نهاد ۸۲ هزار دلار كمك مالی دریافت كرده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، از مجموع ۸۲ هزار دلار كمك بین المللی كه كمیته ملی المپیك دریافت كرده، ۲۰ هزار دلار از شورای المپیك بوده و مابقی هم توسط كمیته بین المللی المپیك واریز شده است.
بر این اساس و برای تاریخ شفاهی ۳۸ هزار دلار، محیط زیست ۲۲ هزار دلار و مهاجران ۳ هزار دلار كمك مالی شده از IOC شده است.