محسن رضوانی جایگزین عارف در كمیته ملی المپیك شد

فرم نو: با بیان رئیس كمیته ملی المپیك، محسن رضوانی رئیس كمیسیون صلح و ورزش این كمیته شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، قبل از این حمیدرضا عارف رئیس كمیسیون صلح و ورزش كمیته ملی المپیك بود اما وی سه ماه قبل از سمت خود استعفا كرد؛ بااینكه این مساله تا به امروز اطلاع رسانی نشده بود.
در هر صورت امروز با بیان صالحی امیری ریاست كمیسیون صلح و ورزش به محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو سپرده شد.

منبع: