رقابت شطرنج بازان ۱۵ كشور جهان در مسابقات جام پایتخت

به گزارش فرم نو چهارمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام پایتخت از روز چهارشنبه شروع می شود.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، چهارمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام پایتخت از فردا چهارشنبه در محل فدراسیون شطرنج شروع می شود.
در این رقابت ها شطرنج بازان بیشتر از ۱۵ كشور جهان به رقابت با یكدیگر می پردازند.
مجموع جوایز در نظر گرفته شده برای این رقابتها ۷۰۰ میلیون تومان است. چهارمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام پایتخت در ۳ جدول برگزار می گردد و رقابتها تا ۱۶ آبان ماه در جریان خواهد بود.