تركیب تیم ملی روئینگ بانوان برای مسابقات قهرمانی آسیا

فرم نو: تیم ملی روئینگ بانوان با تركیب 7 پاروزن در 6 ماده مسابقات قهرمانی آسیا كره شركت می كند.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، ارنج بانوان پاروزن در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا به ترتیب زیر است.
مریم امیدی پارسا در روئینگ تكنفره سنگین وزن
نازنین ملائی در روئینگ تكنفره سبك وزن
هانیه خرسند و نازنین رحمانی در روئینگ دونفره سنگین وزن
زینب نوروزی و كیمیا زارعی در روئینگ دونفره سبك وزن
هانیه خرسند، نازنین رحمانی، كیمیا زارعی و شكیبا وقوفی در روئینگ چهارنفره سنگین وزن
شكیبا وقوفی، زینب نوروزی، كیمیا زارعی و مریم امیدی پارسا در روئینگ چهارنفره سبك وزن

منبع: