صعود بسكتبال سه نفره بانوان ایران به جایگاه هفتم دنیا

فرم نو: بسكتبال سه نفره بانوان ایران به رده هفتم رنكینگ جهانی صعود كرد.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، طبق آخرین رده بندی فیبا( فدراسیون جهانی بسكتبال) در بخش بسكتبال سه نفره بانوان ایران به جایگاه هفتم دنیا رسیدند.
چهار تیم اول رده بندی فیبا به المپیك راه پیدا می كند.
فدراسیون ایران با برگزاری مسابقات داخلی به دنبال ارتقا جایگاه بانوان ایران و كسب سهمیه المپیك است.

منبع: