بوكس ایران صاحب دو كرسی آسیایی شد

به گزارش فرم نو بوكس ایران در كنفدراسیون بوكس آسیا صاحب دو كرسی جوانان و بانوان شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، با بیان رسمی كنفدراسیون بوكس آسیا، دو تن از مسؤلان فدراسیون بوكس ایران به صورت رسمی در كنفدراسیون بوكس آسیا سمت گرفتند. حسین ثوری رئیس فدراسیون بوكس كشورمان بعنوان عضو كمیسیون جوانان كنفدراسیون آسیا انتخاب شد. مقرر است وی در جریان مسابقات بوكس قهرمانی آسیای نوجوانان (امارات) در جلسه كمیسیون جوانان كنفدراسیون بوكس آسیا شركت نماید. همینطور آزاده مقدس مسئول امور بین الملل فدراسیون بوكس هم به عضویت كمیسیون بانوان كنفدراسیون بوكس آسیا درآمد.