ملی پوشان اسكواش ایران مشخص شدند

به گزارش فرم نو در انتها رقابت های انتخابی تیم های ملی اسكواش، نفرات برگزیده انتخاب شدند.

به گزارش فرم نو به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسكواش، خروجی انتخابی تیم های ملی در بخش آقایان سجاد زارعیان، علیرضا شاملی، نوید ملك ثابت به صورت قطعی راهی تیم ملی شدند. برای انتخاب نفر چهارم باید میان سهیل شاملی، سمیع اله قاصد آبادی و ضیاكاشانی مسابقه برگزار گردد تا نفر نهایی انتخاب گردد.
حضور ضیا كاشانی در انتخابی البته منوط به توضیحات وی به مسؤلان فدراسیون و قانع كردن آنان در مورد حواشی رخ داده در حین انتخابی هم ارتباط دارد
در بخش زنان فرشته اقتداری و آیلی نیری حضورشان در تیم ملی قطعی شده است و در طول اردو های پیش رو نفرات سوم و چهارم می توانند با نشان دادن توانایی های خود انتخاب شوند.
ملی پوشان ایرانی خویش را برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ آماده می كنند.