دانشگاه آزاد لرستان فاتح مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های بانوان شد

به گزارش فرم نو در انتها مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی كشور در بخش بانوان، تیم دانشگاه آزاد اسلامی لرستان به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی، مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های كشور در بخش بانوان كه با حضور تیم های دانشگاه آزاد اسلامی لرستان، آسان پرداخت زنجان، شهر خراسان رضوی، فولاد مباركه سپاهان، خاتم اردكان، ترمه دستجردی یزد، غفاری تاكستان و سلكتور تهران برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد لرستان به قهرمانی رسید.
تیم آسان پرداخت زنجان نایب قهرمان شد و تیم شهر خراسان رضوی هم در جایگاه سوم ایستاد.
در جریان برگزاری این مسابقات ۴ ركورد باشگاهی، ۲ ركورد ملی جوانان و یك ركورد ملی نوجوانان هم شكسته شد.
در ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، تیم شهر خراسان رضوی با ثبت زمان ۴۷.۷۱ ثانیه ركورد باشگاهی این ماده را بهبود بخشید. تیم ترمه دستجردی یزد هم با زمان ۴۹.۶۴ ثانیه ركورد ملی جوانان این ماده را ارتقاء داد.
در ماده ۱۰۰۰۰ متر پیاده روی، فاطمه زهرا قلعه نویی با زمان ۱: ۰۰: ۳۷.۶۵ ساعت ركورد ملی این ماده در رده سنی جوانان را شكست.
در ماده ۵۰۰۰ متر پریسا عرب از باشگاه دانشگاه آزاد لرستان با زمان ۱۷: ۴۰.۵۷ دقیقه ركورد جدید باشگاهی این ماده را ارتقاء داد.
در ماده ۸۰۰ متر تكتم دستاربندان از باشگاه شهر خراسان رضوی با ثبت زمان ۲: ۱۴.۴۹ دقیقه ركورد باشگاهی ایران را بهبود بخشید.
در ماده پرتاب دیسك ژاله كاردان با پرتابی به طول ۵۰.۰۶ متر ركورد باشگاهی این ماده را شكست و محلا محروقی از تیم فولاد مباركه سپاهان با ركورد ۴۵.۸۷ متر ركورد ملی نوجوانان ایران را ارتقاء داد.
نتایج برترین های روز پایانی این مسابقات به شرح زیر است:
نتیجه پرش ارتفاع
۱- سپیده توكلی نیك – دانشگاه آزاد لرستان – ۱.۷۱
۲- مهسا كارگر – آسان پرداخت زنجان – ۱.۷۱
۳- مهدیه زعیمی – دانشگاه آزاد لرستان – ۱.۶۸
نتیجه ۴۰۰متر بامانع
۱- شهلا محمودی – غفاری تاكستان – ۱: ۰۱.۳۷
۲- محدثه ابراهیم پور – آسان پرداخت زنجان – ۱: ۰۲.۴۱
۳- جمیله سیفی – شهر خراسان رضوی -۱: ۰۴.۶۳
نتیجه پرش سه گام
۱- مریم كاظمی – ترمه دستجردی یزد – ۱۱.۹۰
۲- پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد لرستان – ۱۱.۸۲
۳- حدیث احمدی – آسان پرداخت زنجان – ۱۱.۷۸
نتیجه ۸۰۰متر
۱- تكتم دستاربندان – شهر خراسان رضوی – ۲: ۱۴.۴۹(ركورد جدید باشگاهی)
۲- مریم محمودی – آسان پرداخت زنجان – ۲: ۱۶.۴۹
۳- سپیده صارمی – آسان پرداخت زنجان – ۲: ۱۸.۶۳
نتیجه ۲۰۰متر
۱- فرزانه فصیحی – فولاد میاركه سپاهان – ۲۴.۵۱
۲- الهام كاكلی – دانشگاه آزاد لرستان – ۲۴.۷۷
۳- حمیده اسماعیل نژاد – شهر خراسان رضوی – ۲۵.۰۵
نتیجه ۲۰۰متر
۱- فرزانه فصیحی – فولاد مباركه سپاهان – ۲۴.۵۱
۲- الهام كاكلی – دانشگاه آزاد لرستان – ۲۴.۷۷
۳- حمیده اسماعیل نژاد – شهر خراسان رضوی – ۲۵.۰۵
نتیجه ۳۰۰۰متر بامانع
۱- سمیرا زمانی – دانشگاه آزاد لرستان – ۱۱: ۱۶.۹۰
۲- فرحناز رایزن – آسان پرداخت زنجان – ۱۱: ۳۹.۶۸
۳- نجیبه شرشبی – فولاد مباركه سپاهان – ۱۱: ۴۴.۴۳
نتیجه پرتاب وزنه
۱- ثنا دادرس – دانشگاه آزاد لرستان – ۱۲.۷۰
۲- مریم نوروزی – فولاد مباركه سپاهان – ۱۲.۶۸
۳- سپیده توكلی – دانشگاه آزاد لرستان – ۱۲.۱۱
نتیجه ۱۰۰۰۰متر
۱- پریسا عرب – دانشگاه آزاد لرستان – ۳۷: ۰۵.۹۶
۲- پریچهر شاهی – آسان پرداخت زنجان – ۴۱: ۱۵.۵۷
۳- فاطمه ابراهیم محمدی – فولاد مباركه سپاهان – ۴۱: ۲۷.۸۸
نتیجه پرتاب دیسك
۱- ژاله كاردان – آسان پرداخت زنجان – ۵۰.۰۶ (ركورد جدید باشگاهی)
۲- محلا محروقی – فولاد مباركه سپاهان – ۴۵.۸۷ (ركورد جدید ملی نوجوانان)
۳- زهرا نجفی – دانشگاه آزاد لرستان – ۴۳.۶۵
نتیجه ۴ در ۴۰۰ متر امدادی
۱- آسان پرداخت زنجان – ۳: ۵۸.۷۵
۲- دانشگاه آزاد لرستان – ۴: ۰۲.۸۷
۳- شهر خراسان رضوی – ۴: ۰۷.۰۴
نتیجه پرش طول
۱- یگانه میرحسینی – ترمه دستجردی یزد – ۵.۵۵
۲- حدیث احمدی – آسان پرداخت زنجان – ۵.۴۵
۳- زهرا پاریاد – غفاری تاكستان – ۵.۳۹
نتیجه تیمی:
۱- دانشگاه آزاد لرستان – ۱۸۶
۲- آسان پرداخت زنجان – ۱۷۷
۳- شهر خراسان رضوی – ۱۳۷
۴- فولاد مباركه سپاهان – ۱۱۸
۵- خاتم اردكان – ۶۵
۶- ترمه دستجردی یزد – ۶۰
۷- غفاری تاكستان – ۵۱
۸- سلكتور تهران – ۲۳