طبق پیش بینی ها؛ مدال آوری كاروان پارالمپیك توكیو در ۹ رشته، كسب۱۰ مدال بیشتر ازریو

به گزارش فرم نو بر مبنای پیشبینی كمیته ملی پارالمپیك، كاروان اعزامی به پارالمپیك ۲۰۲۰ نسبت به دوره گذشته این بازی ها ۱۰ مدال بیشتر كسب خواهد نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، كمیته ملی پارالمپیك در فاصله یك سال مانده تا بازی های پارالمپیك ۲۰۲۰ توكیو، بر مبنای ارزیابی وضعیت رشته های فعال در ورزش جانبازان و معلولان و همینطور نابینایان و كم بینایان پیشبینی هایی از وضعیت كاروان اعزامی به این بازی ها داشته است.
به گفته هادی رضایی سرپرست كاروان اعزامی به بازی های پارالمپیك، پیشبینی های كمیته ملی پارالمپیك بر مبنای شرایط ورزشكاران در رشته های مختلف و آنالیز مداوم آنها و حریفان شان در كشورهای مختلف، گاها دستخوش تغییراتی هم می شود.
بر اساس جدیدترین پیشبینی كه كمیته ملی پارالمپیك از وضعیت كاروان اعزامی به توكیو داشته است، این كاروان با مجموع ۱۰۳ سهمیه در این رویداد شركت می كند و صاحب ۳۴ مدال هم خواهد شد اما این سوال مطرح است كه «سهمیه ها و مدال های پیشبینی شده در چه رشته هایی به دست می آیند؟»
از مجموع ۱۵ رشته پارالمپیكی در ورزش جانبازان و معلولان ایران، ورزشكاران كشورمان در ۱۲ رشته دوومیدانی، وزنه برداری، تیراندازی، تیروكمان، جودو، تكواندو، والیبال نشسته (مردان)، فوتبال پنج نفره، شنا، پاراكانو، بسكتبال با ویلچر (مردان) و گلبال (مردان) كسب سهمیه می كنند اما تنها در ۹ رشته دوومیدانی، وزنه برداری، تیراندازی، تیروكمان، جودو، پاراتكواندو، والیبال نشسته، فوتبال پنج نفره و پاراكانو صاحب مدال خواهند شد.
وضعیت هر یك از این رشته های جانبازان و معلولان به لحاظ كسب سهمیه و مدال در پارالمپیك ۲۰۲۰ توكیو اینگونه پیشبینی شده است:
پیش بینی كسب سهمیه رشته سهمیه مردان سهمیه بانوان سهمیه میكس مجموع دوومیدانی ۲۹ ۷ – ۳۶ وزنه برداری ۸ ۰ – ۸ تیراندازی ۲ ۳ – ۵ تیروكمان ۴ ۳ – ۷ جودو ۲ – – ۲ تكواندو ۲ – – ۲ والیبال نشسته ۱۲ – – ۱۲ فوتبال پنج نفره ۱۰ – – ۱۰ شنا ۲ – – ۲ پاراكانو – ۱ – ۱ بسكتبال با ویلچر ۱۲ – – ۱۲ گلبال ۶ – – ۶ – ۸۹ ۱۴ ۱۰۳
پیش بینی مدال رشته مدال طلا مدال نقره مدال برنز مجموع دوومیدانی ۳ ۵ ۶ ۱۴ وزنه برداری ۳ ۱ ۱ ۵ تیراندازی ۱ ۱ – ۲ تیروكمان ۱ ۳ ۲ ۶ جودو ۱ ۱ – ۲ تكواندو ۱ ۱ – ۲ والیبال نشسته ۱ – – ۱ فوتبال پنج نفره – – ۱ ۱ پاراكانو – ۱ – ۱ ۱۱ ۱۳ ۱۰ ۳۴
كسب ۱۰ مدال بیشتر از پارالمپیك ریو
كمیته ملی پارالمپیك در حالی پیشبینی كسب مدال در ۹ رشته بازی های پارالمپیك توكیو را كرده كه تا قبل از این كاروان های اعزامی به ادوار مختلف این بازی ها تنها در رشته های تیروكمان، تیراندازی، وزنه برداری و دوومیدانی صاحب مدال و عنوان قهرمانی شده بودند.
دیگر اینكه كاروان ایران در پارالمپیك ۲۰۱۶ كه در ریودوژانیرو برگزار گردید صاحب ۲۴ مدال شامل ۸ طلا، ۹ نقره و ۷ برنز شد. بر مبنای پیشبینی انجام شده برای پارالمپیك توكیو اما كاروان ایران در دوره جدید این بازی ها ۱۰ مدال بیشتر كسب خواهد نمود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، كاروان پارالمپیكی ایران تابحال ۳۴ سهمیه شامل ۲۹ سهمیه مردان و ۵ سهمیه بانوان به دست آورده است. این سهمیه ها در وزنه برداری (۸ سهمیه)، تیراندازی (۲ سهمیه مردان و ۲ سهمیه بانوان)، تیروكمان (۳ سهمیه مردان و ۲ سهمیه بانوان)، جودو (۲ سهمیه)، تكواندو (۲ سهمیه)، والیبال نشسته (۱۲ سهمیه) و پاراكانو (یك سهمیه) به دست آمده است.