در گزارش فرم نو عنوان شد: انتقاد از ابلاغ دولت برای ورزش، استقلال فدراسیون ها از بین می رود

به گزارش فرم نو رئیس فدراسیون اسكی با انتقاد از ابلاغ اخیر دولت برای افتتاح حساب در بانك مركزی و تبعاتی كه می تواند برای ورزش داشته باشد، اظهار داشت: این مورد استقلال فدراسیون ها را تحت الشعاع قرار می دهد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، بدهی مالیاتی و پرداخت آن توسط فدراسیون های ورزشی، مشكلی است كه به واسطه ابلاغ جدید دولت در خصوص افتتاح حساب در بانك مركزی مرتفع خواهد شد. از طرفی اما ورود و خروج مالی فدراسیون ها در این بانك مستلزم تبعیت كامل از قوانین دولتی می شود و در واقع بنابراین است كه افتتاح این حساب مشكل همیشگی مالیات را حل می كند.
این در حالی است كه فدراسیون ها نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می آیند كه نباید تبعیتی از قوانین دولتی داشته باشند حتی در زمینه مالی؛ همین مساله ابهاماتی در ارتباط با شرایط فدراسیون ها در آینده بوجود آورده است. حتی به قول سید عبدی افتخاری این مورد می تواند در زمینه بین المللی برای ورزش ایران و تك تك فدراسیون ها مشكل ساز شود.
رئیس فدراسیون اسكی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: در ورزش دنیا از فدراسیون ها بعنوان نهادهای عمومی یاد می شود، در واقع فدراسیون ها NGO هایی هستند كه از منابع دولتی استفاده می نمایند اما وابسته به دولت و قوانین آن نیستند.
وی خاطرنشان كرد: منشور المپیك هم بر همین مبنا است كه كمیته های ملی المپیك و فدراسیون های ورزشی كشورهای مختلف از سوی دولت های شان حمایت شوند اما در عین حال فدراسیون ها باید در امور خود و تصمیم گیری های شان به صورت مستقل عمل كنند.
عبدی افتخاری با تاكید بر اینكه شفاف سازی مالی یكی از علل اصلی در ابلاغ دولت برای افتتاح حساب در بانك مركزی است، خاطرنشان كرد: البته این ابلاغیه برای دستگاه های دولتی همچون وزارتخانه ها بود اما فدراسیون ها هم ملزم به تبعیت از آن شدند. در صورتی كه فدراسیون های ورزشی هرجا حساب بانكی داشته باشند و واریز و برداشت مالی خویش را از از راه آن حساب انجام دهند، تحت نظارت دستگاه های نظارتی خواهند بود. دستگاه های نظارتی قبل از این هم نظارت كامل و همیشگی بر گردش مالی فدراسیون ها داشتند.
این عضو هیات اجرایی كمیته ملی المپیك تصریح كرد: در هر صورت افتتاح حساب در بانك مركزی یعنی تبعیت از قوانین دولتی كه استقلال فدراسیون ها را تحت الشعاع قرار می دهد. همین مساله به تدریج در عرصه بین الملل مشكل ساز خواهد شد.
وی همینطور به مبحث معرفی ذی حساب از سوی خزانه داری كل كشور برای فدراسیون ها اشاره نمود و اظهار داشت: این مساله هم خلاف قوانین و اساسنامه فدراسیون ها است. زمانیكه نماینده وزارت اقتصاد و دارایی بعنوان ذی حساب وارد فدراسیون ها شود، یعنی تغییر ساختار فدراسیون ها از غیر دولتی به دولتی تغییر می كند و این با قوانین IOC و جهانی مطابقت ندارد.
رئیس فدراسیون اسكی در پاسخ به این پرسش كه «راهكار پیشنهادی شما در این زمینه چیست؟»، اظهار داشت: ورزش ایران باید عملكردی مانند دیگر كشورهای پیشرفته داشته باشد. باید تلاش شود چارچوب هایی ترسیم شود كه با قوانین جهانی مغایرتی نداشته باشد. قبل از این هم به واسطه حساب در دیگر بانك ها مشكلی نداشته ایم. اینكه برای مرتفع ساختن مشكل مالیات، چنین معضلی برای ورزش ایران درست شود اصلا صحیح و منطقی نیست.
عضو هیات اجرایی كمیته ملی المپیك تصریح كرد كه نباید فدراسیون در مسیری قرار بگیرند كه سبب تغییر ساختار آنها و تبعیت شان از قوانین دولتی شود. وی از مدیران رده بالای ورزش خواست كه در این زمینه چاره اندیشی كرده و مانع آن شوند.
خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «ابلاغ دولت و افتادن ورزش از چاله به چاه/ همه چیز با اجازه بانك مركزی» به این مورد پرداخت كه افتتاح حساب در بانك مركزی سبب دولتی شدن ساختار فدراسیون ها شده و آنها را به مدل دو دهه پیش باز می گرداند.