پس از بازگشت به والیبال؛ باید و نباید استعفای داورزنی از وزارت ورزش، خودش رئیس و مرئوس شد!

فرم نو: محمدرضا داورزنی درحالی برای حضور در انتخابات فدراسیون والیبال ثبت نام كرد كه از مسئولیتش در معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش استعفا نكرد تا ابهاماتی در این مورد بوجود بیاید.

خبرگزاری مهر – گروه ورزش: بعد از ماه ها كشمكش و باید و نبایدها از ابهامی كه در ارتباط با انتخابات فدراسیون والیبال و ورود باردیگر رئیس پیشین این فدراسیون به آن مطرح بود، پرده برداشته شد تا برای اهالی این رشته و به خصوص كاندیداهای ریاست مشخص شود كه محمدرضا داورزنی جدی ترین رقیب آنها در مجمع انتخاباتی خواهد بود.
داورزنی كه تجربه ۱۰ سال ریاست فدراسیون والیبال را دارد امروز یكشنبه بعنوان كاندیدای ریاست در این فدراسیون ثبت نام كرد. این در شرایطی است كه وی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش را برعهده دارد.
ماندن در مسئولیت وزارت ورزش و ثبت نامه برای ریاست فدراسیون والیبال این سوال را بیان كرد كه «آیا ورود وی به انتخابات مستلزم كناره گیری از مسئولیتش در وزارت ورزش است؟»
البته كه شخصِ محمدرضا داورزنی قبل از این در واكنش به بسیاری پرسش ها كه در ارتباط با حضورش در انتخابات فدراسیون والیبال مطرح می شد، اعلام نموده بود در صورت ورود به انتخابات، از معاونت وزیر ورزش استعفا خواهدنمود بااینكه قانون چنین الزامی برای كاندیداها در نظر نگرفته است.
طبق قانون به جز سرپرستان فدراسیون ها كه باید در صورت نام نویسی در انتخابات از مسئولیت خود كناره گیری كنند، دیگر كاندیداها – كه همزمان عهده دار مسئولیتی هستند – مجاز هستند تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی به مسئولیت خود ادامه دهند و در صورت ستاندن رای در مجمع از آن پست كناره گیری كنند.
بر همین اساس داورزنی بدون استعفا از وزارت ورزش مبادرت به ثبت نام برای انتخابات فدراسیون والیبال كرده است در حالی كه عدم استعفای وی مغایر با قانون «حكمرانی خوب» و مطلوب است چونكه منجر به تضاد منافع می شود.
محمدرضا داورزنی متصدی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در وزارت ورزش است، تمام فدراسیون های ورزشی زیر نظر این معاونت فعالیت می نمایند بدین سبب اینكه خودِ داورزنی بعنوان مسئول امور فدراسیون ها، كاندیدای فدراسیون والیبال شود و انتخابات این فدراسیون را همانند دیگر فدراسیون ها مدیریت كنند، اخلاقی نیست و موجب ایجاد تضاد منافع برای دیگر كاندیداها می شود.
داورزنی نمی تواند همزمان رئیس و مرئوس باشد اما اینكه وی بدون استعفا از وزارت ورزش، انتخابات فدراسیون والیبال كه خود كاندیدای آن است را تا زمان برگزاری مجمع مدیریت خواهد كرد، شرایطی به وجود می آورد كه اساسا سلامت انتخابات را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
طبیعی است كه اگر داورزنی در معاونتی بجز معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود، حضور بدون استعفایش در انتخابات فدراسیون والیبال مشكلی ایجاد نمی كرد اما با شرایط فعلی اخلاقی و جوانمردانه نیست كه استعفا ندهد و شرایط برابر با سایر كاندیداها را فراهم نكند.

منبع: