صعود 17 پله ای آرمینا صادقیان در رنكینگ جهانی، خروج تیراندازان اسكیت از جدول!

فرم نو: فدراسیون جهانی تیراندازی رنكینگ جدید تیراندازان را اعلام نمود.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، فدراسیون جهانی تیراندازی رنكینگ جدید تیراندازان در ماه سپتامبر را منتشر نمود كه برمبنای آن آرمینا صادقیان در ماه تفنگ ۱۰ متر زنان با ۱۷ پله صعود در جایگاه ۱۳ جهان قرار گرفت اما نجمه خدمتی و الهه احمدی هر كدام سه پله سقوط داشتند و به ترتیب در جایگاه های ۱۹ و ۲۲ جهان قرار گرفتند.
نكته قابل توجه در این زمینه خارج شدن نمایندگان اسكیت مردان ایران از رنكینگ جهانی اهداف پروازی است. با وجود اینكه تیراندازان ایران به جام جهانی فنلاند اعزام شدند اما نتایج ضعیف آنها در این ماده موجب شد تا در رنكینگ جدید نمایندگان اسكیت ایران جایگاهی نداشته باشند.
رنكینگ تیراندازان ایران در ماده های مختلف به شرح زیر است( اعداد داخل پرانتز رنكینگ ماه قبل تیراندازان است).
تفنگ ۱۰ متر زنان
۱۳_ آرمینا صادقیان (۳۰)
۱۹_ نجمه خدمتی (۱۶)
۲۲_ الهه احمدی (۱۹)
۴۹_ فاطمه كرم زاده (۷۰)
۲۰۰_ مه لقا جام بزرگ(۱۸۱)
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان
۴۱_ الهه احمدی (۴۳)
۴۵_ نجمه خدمتی(۳۴)
۶۵_ فاطمه كرم زاده (۸۲)
۷۳_مه لقا جام بزرگ(۹۰)
۱۱۳_ آرمینا صادقیان(۱۰۰)
تفنگ ۱۰ متر مردان
۲۲_ مهیار صداقت (۱۸)
۲۹_ حسین باقری (۲۷)
۵۳_ امیرمحمد نكونام(۳۹)
۷۷_ پوریا نوروزیان (۱۰۸)
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان
۵۳_ پوریا نوروزیان (۴۳)
۸۳_مهیار صداقت (۷۳)
۱۰۸_ امیر محمد نكونام (۹۸)
تپانچه ۱۰ متر زنان
۱۲_ گلنوش سبقت الهی(۱۶)
۳۲_مینا قربانی(۲۲)
۴۴_ هانیه رستمیان(۴۱)
۱۲۱_ آرمیتیس جعفری( ۱۰۷)
تپانچه ۲۵ متر زنان
۲۱_ هانیه رستمی (۱۷)
۳۶_ گلنوش سبقت الهی(۲۸)
تپانچه ۱۰ متر مردان
۲۱_ سجاد پورحسینی (۲۸)
۹۱_ وحید گلخندان(۸۱)
۱۶۲_ ابراهیم برخورداری(۱۵۱)
۱۷۳_ مصطفی نصیری(۱۵۱)
تراپ مردان
۱۰۰_ نریمان نیكخو(۹۶)
۱۶۲_ محمد حسین پرورش نیا (۱۶۰)
۱۸۴_ امیر حسین آقازاده (۱۷۶)
تراپ زنان
۸۹_ سپیده سیرانی(۸۶)
۹۲_ شیدا فرح پور(۹۰)
۹۹_ مرضیه نوروزیان(۹۴)
نمایندگان اسكیت مردان ایران از رنكینگ جدید فدراسیون جهانی خارج شدند.

منبع: