صالحی امیری: ورزش بیشتر از هر فاكتوری نیازمند هویت فرهنگی است

به گزارش فرم نو رئیس كمیته ملی المپیك با تاكید بر اهمیت مقوله فرهنگ در جامعه اظهار داشت كه ورزش بیشتر از هر فاكتوری به هویت فرهنگی نیاز دارد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در جریان نشست هم اندیشی فرهنگ و رسانه كه امروز یكشنبه در محل آكادمی ملی المپیك برگزار شد، سید رضا صالحی امیری در مورد رسانه های ورزشی و نقش آنها در انسجام ملی اظهار داشت: ابتدا باید از تیم فرهنگی كمیته ملی المپیك تقدیر كنم اما این سوال مطرح است كه چرا فرهنگ، چرا رسانه، و چرا ورزش؟ فرهنگ چشمه جوشانی است كه همه انسان های تشنه در راه این رود سیراب می شوند و جامعه بدون فرهنگ فاقد هویت است و جامعه ای كه روح فرهنگ در آن دمیده نشود، مرده است.
وی افزود: باور داریم فرهنگ مانند اكسیژن است و انسان ها نیاز دارند در این فضا زندگی كنند. هویت و بهای ما در تداوم زیست فرهنگی است و ورزش بیشتر از هر بخشی به هویت فرهنگی نیاز دارد.
صالحی امیری با اشاره به اینكه باید از سطح قدرت بازو و قهرمانی به پهلوانی برسیم، تصریح كرد: هزاران نفر مدال گرفتند و رفتند ولی تختی ماندگار شد. ما به این باور هستیم كه باید روح فرهنگ و معرفت در ورزش دمیده شود و رسانه ها نقش اول را دارند. رسانه ابزار نیست بلكه امروز هدف است و هویت ساز.
وی در ادامه به اهمیت مقوله انسجام پرداخت و اظهار داشت: انسجام در معنای ساده یعنی حركت هماهنگ اجزای یك سیستم به سمت اهداف متعارف؛ باید روح فرهنگ و فضیلت در ورزش دمیده شود و رسانه ها و نخبگان در این زمینه نقش دارند.
رئیس كمیته ملی المپیك با اشاره به اینكه امروز جامعه ایران بیشتر از هر زمان دیگری به انسجام نیاز دارد، اظهار داشت: میان انسجام و عدالت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در جامعه ای كه انسجام باشد، عدالت شكل می گیرد. انسجام با اعتماد و منافع ملی هم رابطه معنا داری دارد. در جامعه ای كه منافع ملی حاكم باشد، انسان ها احساس فردگرایی نمی كنند. انسجام با توسعه یافتگی انسان ها هم رابطه دارد.
صالحی امیری در ادامه با اشاره به اینكه انسجام در بستر گفتگو معنا پیدا می كند، اظهار داشت: مدارا، تعامل و انعطاف پذیرش از شاخص های گفتگو است. در جامعه ما، كینه توزی زیاد دیده می شود، در چنین جامعه ای انسجام شكل نمی گیرد.
وی با تاكید بر حقوق انسانی و پذیرش آن توسط یكدیگر اظهار داشت: در جامعه ای كه به این فاكتور توجه نشود، انسجام شكل نمی گیرد.
رئیس كمیته ملی المپیك به ابعاد انسجام اشاره و تصریح كرد: سطح اول، مباحث نظری است. سطوح دیگر، انسجام ساختاری و سیاستی است. سطح دیگر انسجام مدیریتی است. مدیران باید بدانند مدیریت سلیقه ای نیست و این آفت بزرگی است. سطح بعدی انسجام كاركردی و نظارتی است.
صالحی امیری در انتها اظهار داشت: راه عبور از فضای انشقاق، مدیریت الگوی وحدت كثرت است. ما مانند یك خانواده هستیم كه زیر یك سقف قرار داریم. اعضای خانواده اختلافاتی دارند اما پذیرفته اند برای بقای خانواده باید از هویت آن دفاع نماییم. آرمان ما تحقق و انسجام ملی بعنوان تداوم حیات سیاسی جامعه است. رسانه حلقه وصل افكار عمومی و نظام اجتماعی است. رسانه می تواند تشدید كننده انشقاق و یا مقوم انسجام ملی باشد.