قایقرانی قهرمانی جهان و انتخابی المپیك؛ نبی هشتم شد، اختتام رقابت ها با یك برنز و سهمیه پارالمپیك

فرم نو: پرونده مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان و انتخابی المپیك با ایستادن نبی رضایی در رده هشتم ماده 5 كیلومتر كانو برای ایران بسته شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان و انتخابی المپیك و پارالمپیك ۲۰۲۰ طی چهار روز در سگد مجارستان انجام شد كه حاصل تلاش نمایندگان كشورمان یك مدال برنز و كسب سهمیه پارالمپیك توسط شهلا بهروزی راد بود.
در آخرین مسابقه از آخرین روز مسابقات، قایقرانان در ماده كانو و كایاك هزار متر( ۵ كیلومتر) به رقابت پرداختند. ایران در این بخش دو نماینده داشت كه در نهایت، محمد نبی رضایی در ماده كانو در رده هشتم ایستاد و محمد آقا میرزایی در ماده كایاك نتوانست مسابقه خودرا به اتمام برساند.
به این ترتیب پرونده این رقابت ها برای ایران با كسب همان تك مدال و سهمیه بخش پاراكانو بسته شد.

منبع: