جام ملت های والیبال زنان آسیا-كره جنوبی بانوان والیبالیست ایران وارد سئول شدند

فرم نو: تیم ملی والیبال بانوان ایران جهت شركت در جام ملت های آسیا وارد كره جنوبی محل برگزاری این مسابقات شد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، تیم ملی بانوان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ساعت ۲۱ به وقت محلی وارد سئول شد.
بانوان ایران برمبنای برنامه ریزی انجام شده روز سه شنبه، ۲۲ مرداد از ساعت ۱۰ به وقت محلی یك جلسه تمرین با وزنه انجام خواهند داد و همین طور از ساعت ۱۶ تا ۱۸ یك جلسه تمرینی مرور تكنیك و تاكتیك خواهند داشت.
تیم ملی ایران كه در این مسابقات با كره جنوبی و هنگ كنگ هم گروه است، در نخستین بازی خود روز یكشنبه، ۲۷ مرداد برابر كره جنوبی به میدان می رود و در دومین بازی سه شنبه، ۲۹ مرداد با هنگ كنگ بازی می كند.

منبع: