آخر كار بانوان ایران در اسلحه اپه قهرمانی جهان، ماهرخ هم حذف شد

به گزارش فرم نو بانوی ملی پوش ایران در دور اول جدول حذفی اسلحه اپه شمشیربازی قهرمانی جهان شكست خورد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، در ادامه رقابتهای اسلحه اپه شمشیربازی قهرمانی جهان در مجارستان، پریا ماهرخ تنها نماینده باقی مانده ایران، در جدول حذفی به رقابت پرداخت كه در همان دور نخست بازی خویش را واگذار كرد. ماهرخ در دیدار برابر الجاندار كیزنیروس از اسپانیا با نتیجه ۱۵ بر۱۴ شكست خورد و حذف شد.
قبل از این هم مهسا پور رحمتی و سكینه نوری در مرحله گروهی حذف شده بودند.
بدین سان كار بانوان ایران در بخش انفرادی اسلحه اپه به پایان رسید.
*رنكینگ بانوان ایران در اپه انفرادیقهرمانی جهان:
۱۲۴-پریا ماهرخ
۱۵۶-سكینه نوری
۱۷۷-مهسا پور رحمتی
تا ساعتی دیگر رقابت سابر انفرادی مردان برگزار می گردد.