نخستین قضاوت بانوی ایرانی در یك رویداد جهانی تكواندو

فرم نو: برای اولین بار یك داور بانوی ایرانی با دعوت فدراسیون جهانی تكواندو در بازی های دانشجویان جهان به قضاوت پرداخت.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا از ایتالیا، بدری اسدی بعنوان اولین داور بانوی ایرانی در بازی های یونیورسیاد به قضاوت پرداخت.
این داور ایرانی تجربه قضاوت در تورنمنت های بین المللی و قهرمانی آسیایی فیلیپین را در كارنامه خود دارد و برای اولین بار است كه بعنوان یك داور ایرانی در سطح رقابت های رسمی جهانی (دانشجویان جهان) برای قضاوت دعوت شده است.