مسعود سلطانی فر عنوان كرد: نفس تشكیل صندوق، پشتیبانی از قهرمانان و پیشكسوتان بوده است

به گزارش فرم نو مجمع صندوق پشتیبانی از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش به ریاست مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان تشكیل شد.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری پشتیبانی از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش كشور، در این نشست ابتدا ابطحی مدیرعامل صندوق پشتیبانی از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش كشور ضمن خیر مقدم به وزیر ورزش و حاضرین اظهار داشت: پیشكسوتان هویت ورزش بوده و باید احترام و تكریم شوند، بنده و همكارانم در صندوق حمایت با تمام وجود در خدمت این عزیزان خواهیم بود.
سپس سلطانی فر طی سخنانی از زحمات دكتر ابطحی به نیكی یاد كرد و اظهار داشت: نفس تشكیل صندوق خدمت به پیشكسوتان بوده، قهرمانانی كه روزگاری سبب افتخار كشور در عرصه های بین المللی بوده اند باید شأن شان حفظ شود. از دكتر ابطحی انتظار دارم تمامی امكانات صندوق را در جهت پشتیبانی از قهرمانان و پیشكسوتان قرار داده و با تمام وجود در خدمت مردان پرافتخار ورزش باشد.
در این مجمع ژاله فرامرزیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و عضو هیأت امنای صندوق سید جواد موسوی رئیس هیأت مدیره، علیرضا كثیرالولد، جواد عباباف ها و یدالله جعفری نجف آبادی اعضای هیأت مدیره و فضل الله باقرزاده و غلامرضا نوروزی اعضای هیأت امنا و برخی از مدیران صندوق حضور داشتند.