پیش بینی ۵۷ سهمیه و ۳۲ مدال ایران در بازیهای پارالمپیك توكیو

فرم نو: برمبنای پیش بینی انجام شده، كاروان پارالمپیك ایران با 57 سهمیه در المپیك 2020 توكیو شركت كرده و صاحب 32 مدال همچون 11 طلا می شود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در فاصله حدود یك سال و نیم مانده به بازی های پارالمپیك توكیو، مسئولان تصمیم گیرنده در كمیته ملی پارالمپیك نسبت به تعداد سهمیه های كسب شده برای این دوره بازی ها و همین طور تعداد مدال ها، پیش بینی هایی داشته اند.
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته كه طبق ارزیابی وضعیت ورزشكاران و ركوردهای آنها انجام شده، كاروان ورزشكاران جانباز و معلول می توانند با ۵۷ سهمیه شامل ۴۵ سهمیه در بخش مردان و ۱۲ سهمیه در بخش بانوان در میادین توكیو حضور داشته باشند. این در شرایطی است كه تا به امروز تعداد ۲۴ سهمیه شامل ۱۸ سهمیه مردان، ۴ سهمیه بانوان و ۲ سهمیه میكس كسب شده است.
همچنین برمبنای پیش بینی كه در زمینه كسب مدال صورت گرفته، كاروان ایران در پارالمپیك ۲۰۲۰ توكیو می تواند ۳۲ مدال شامل ۱۱ مدال طلا، ۱۳ مدال نقره و ۸ مدال برنز كسب كند.

منبع: