معرفی سرمربی تیم ملی تفنگ ایران، الهام هاشمی ماندنی شد

به گزارش فرم نو الهام هاشمی تا آخر المپیك 2020 بعنوان سرمربی تیم ملی تفنگ مردان و زنان ارائه شد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، در جلسه فنی فدراسیون تیراندازی الهام هاشمی بعنوان سرمربی تیم ملی تفنگ مردان و زنان معرفی و با فدراسیون به توافق رسید. محمد زائر رضایی و مریم طالبی نیز در كنار الهام هاشمی در تیم ملی تفنگ خواهند بود.
در این نشست علی دادگر رئیس فدراسیون، اكبر محمودی مشاور عالی، بدرالملوك كهرنگی نایب رییس بانوان، رضا ملك محمدی دبیر و كادر فنی تیم ملی تفنگ حضور داشتند.
تیم ملی تفنگ ایران تا كنون توانسته است یك سهمیه المپیك توسط نجمه خدمتی كسب كند.
قبل از این الهام هاشمی قرارداد سه ماهه با فدراسیون تیراندازی بسته بود و با اتمام قراردادش قصد مربیگری در كشور دیگری را داشت. ابراهیم اینانلو نیز كه مربیگری تیم ملی تفنگ را به عهده داشت با عقد قرارداد با اندونزی راهی این كشور شد.