سرپرست كاروان المپیك زمستانی جوانان مشخص شد

به گزارش فرم نو رئیس كمیته ملی المپیك طی حكمی رئیس فدراسیون اسكی را بعنوان سرپرست كاروان اعزامی به المپیك زمستانی معرفی نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسكی از اعضای هیات اجرایی كمیته ملی المپیك است.
سیدرضا صالحی امیری رئیس كمیته ملی المپیك امروز طی حكمی وی را بعنوان سرپرست كاروان اعزامی به المپیك زمستانی جوانان منصوب نمود.
این دوره بازی ها به میزبانی لوزان سوئیس برگزار می گردد.