دهخدا سرپرست كاروان ایران در یونیورسیاد ایتالیا شد

فرم نو: محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی بعنوان سرپرست كل كاروان ایران در یونیورسیاد 2019 ایتالیا منصوب گردید.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حكمی محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی را بعنوان سرپرست كل كاروان ورزشی ایران در سی امین یونیورسیاد جهانی دانشجویان در ایتالیا منصوب نمود.
سی امین دوره بازی های یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۰۱۹ از ۱۲ تا ۲۳ تیرماه در شهر ناپل ایتالیا برگزار می گردد.

منبع: