با تصویب مجلس؛ اهداف تشكیل وزارت ورزش و جوانان مشخص شد

به گزارش فرم نو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز اهداف تشكیل وزارت ورزش و جوانان را مشخص كردند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۳ لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه در تشریح اهداف تشكیل وزارت ورزش و جوانان آمده است كه توسعه و تعمیم ورزش همگانی، توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی، ساماندهی و گسترش ورزش حرفه ای، حمایت و تقویت ورزش تربیتی، توسعه و تقویت ورزش بانوان، تحكیم و تقویت معنویت و ارزش های اخلاقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی، ترویج شایستگی های فنی – حرفه ای در جامعه ورزش جز اهداف تعریف می شود.
همچنین در بند دیگری از این ماده، ارتقای هویت دینی، انقلابی و ملی جوانان، ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری، هویت و مشاركت همه جانبه جوانان، بهبود و اصلاح سبك زندگی جوانان منطبق بر ارزش های اسلامی- ایرانی، توسعه مشاركت داوطلبانه مردمی در امور جوانان، اتخاذ سیاست های حمایتی در اشتغال و ازدواج جوانان همچون اهداف تشكیل وزارت ورزش و جوانان تعیین شده است.