در راستای توسعه فعالیت های مشترك؛ نشست مسئولان فدراسیون شنا و سازمان ورزش شهرداری برگزار گردید

به گزارش فرم نو نشست بررسی راهكارهای توسعه فعالیت های دوجانبه بامداد امروز (یكشنبه) بین مسئولان فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو و سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار گردید.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، جلسه نشست بررسی راهكارهای توسعه فعالیت های شنا، شیرجه و واترپلو بامداد امروز برگزار گردید. این جلسه با حضور مجید رباطی رئیس سازمان ورزش شهرداری، علی خسروی مشاور امور فدراسیون های شهرداری و علیرضا پیروزفر مسئول مدیریت بهره برداری اماكن ورزشی همینطور محسن رضوانی رئیس، محسن علی آبادی نایب رییس و فرید فتاحیان دبیركل فدراسیون برگزار گردید. طی بررسی های قبلی سند تنظیم شده درباره همكاریهای دو جانبه طرح و بررسی گردید و همینطور برنامه آموزش شنا برای رده های پایه طبق آیین نامه های فدراسیون عرضه شد.
مهندس رباطی با استقبال از توسعه فعالیت های شهرداری در حوزه شنا همگانی و قهرمانی از آمادگی سازمان ورزش شهرداری تهران برای تعامل در اختصاص اماكن و سانس های آموزشی استخرهای تحت پوشش شهرداری برای توسعه فضای حرفه ای این رشته اطلاع داد.
همچنین محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا هم با اشاره به سرفصل های تدوین شده برای آموزش اصول شنا از همكاری در حوزه آموزش استخرهای شهرداری تهران استقبال كرد.