شكستن یك ركورد ملی و آخر اولین مرحله لیگ دوومیدانی بانوان

به گزارش فرم نو در اولین مرحله مسابقات لیگ طلایی بانوان یك ركورد ملی در رده سنی نوجوانان شكسته شد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، اولین مرحله از سومین دوره مسابقات دو و میدانی لیگ طلایی بانوان با حضور ورزشكاران منتخب از استان های سراسر كشور روز شنبه یازدهم خردادماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار گردید.
در جریان برگزاری این مسابقات در ماده پرش بانیزه، فاطمه خدایی از استان یزد با ثبت ركورد ۳.۲۰ متر ركورد ملی نوجوانان ایران را شكست. مهسا میرزاطبیبی قبل از این با ركورد ۳.۱۵ متر ركورددار این ماده بود.
همینطور برابر بخشنامه مرحله اول مسابقات لیگ طلایی به نفرات اول تا سوم هر ماده به ترتیب جایزه پنج میلیون ریالی، سه میلیون ریالی و دو میلیون ریالی اهدا شد.
ریحانه مبینی از استان اصفهان هم با ثبت ركورد ۵.۹۵ متر ضمن كسب عنوان نخست ماده پرش طول به ركورد حدنصاب جایزه ویژه دست یافت و پاداش ۳۰ میلیون ریالی را به خود اختصاص داد.
نتایج برترین های این مسابقات به شرح زیر است:
نتیجه ۱۰۰ متر بامانع
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۱۴.۰۰
۱- الناز كمپانی – فارس – ۱۴.۳۳
۲- فاطمه ادبی – یزد- ۱۵.۸۲
نتیجه پرتاب وزنه
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۱۶.۰۰
۱- سپیده توكلی نیك – تهران – ۱۲.۴۲
۲- مبینا طاهرخانی – قزوین – ۱۱.۷۸
۳- الهام سادات هاشمی – ۱۱.۵۱
نتیجه پرش ارتفاع
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۱.۸۱
۱- آیلین بابكی – گلستان – ۱.۷۶
۲- محدثه هاشم زاده ۱- اردبیل – ۱.۶۹
۳- مبینا حسینی – اردبیل – ۱.۶۵
نتیجه ۵۰۰۰ متر
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۱۷: ۲۵.۲۶
۱- پریسا عرب – تهران – ۱۸: ۳۸.۳۷
۲- پریچهر شاهی – تهران – ۱۸: ۵۹.۶۹
۳- فاطمه ابراهیم محمدی – اصفهان – ۱۹: ۱۱.۷۳
نتیجه پرش طول
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۵.۹۰
۱- ریحانه مبینی – اصفهان – ۵.۹۵
۲- سمانه كوهكن – گلستان – ۵.۵۶
۳- یگانه میرحسینی – یزد – ۵.۴۱
نتیجه ۱۰۰ متر
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۱۱.۸۰
۱- فرزانه فصیحی – اصفهان – ۱۱.۹۸
۱- فائزه نسایی – خراسان رضوی – ۱۱.۹۸
۳- مریم محبی – كیش – ۱۲.۴۸
نتیجه ۱۵۰۰ متر
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۴: ۳۴.۰۰
۱- مریم محمودی – یزد – ۴: ۵۰.۶۷
۲- زهرا شفیعی – اصفهان – ۵: ۰۵.۲۵
۳- اسماً دهقان – تهران – ۵: ۰۵.۶۴
نتیجه ۴۰۰ متر بامانع
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۱: ۰۰.۰۰
۱- شهلا محمودی – قزوین – ۱: ۰۰.۸۸
۲- جمیله سیفی – خراسان رضوی – ۱: ۰۳.۴۰
نتیجه ۴۰۰ متر
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۵۴.۵۰
۱- نیایش مصدقی – ۱: ۰۱.۱۵
۲- نگین عدالت – تهران – ۱: ۰۲.۱۸
۳- رها قیچی وند- تهران – ۱: ۰۲.۶۶
نتیجه پرتاب نیزه
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۵۴.۰۰

۱- امینه ایری – گلستان – ۳۸.۰۷
۲- نسرین امیری مهر – ۳۲.۰۰
۳- شیرین نوتاش- البرز – ۳۱.۱۵
نتیجه پرتاب دیسك
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۵۳.۵۰
۱- ژاله كاردان – اردبیل – ۵۰.۱۳
۲- الهام سمرقندیان – ۴۵.۷۱
۳- وصال رحمانیان – خراسان رضوی – ۳۹.۶۱
نتیجه پرش بانیزه
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۳.۸۵
۱- فاطمه خدایی – یزد – ۳.۲۰( ركورد جدید ملی نوجوانان)
۲- كیمیا فراهانی – تهران – ۲.۵۰
نتیجه پرتاب چكش
حدنصاب دریافت جایزه ویژه: ۵۵.۰۰
۱- ریحانه آرانی – تهران – ۵۱.۱۱
۲- زهرا عرب رستمی – تهران – ۵۱.۰۴
۳- مهدیه حكمت سرا – تهران -۴۶.۰۰