برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری؛ داور ایرانی رقابتهای المپیك ۲۰۲۰ را قضاوت می كند

به گزارش فرم نو بنا بر دعوت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مجید ناصری بعنوان اولین داور ایرانی رقابتهای المپیك 2020 را قضاوت خواهد نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مجید ناصری از طرف اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برای قضاوت در رقابت های بخش جاده برگزیده شد و برای نخستین بار است كه یك داور ایرانی در رشته دوچرخه سواری برای قضاوت در بازی های المپیك انتخاب می شود.
ناصری ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: روز سه شنبه اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به من ابلاغیه برای قضاوت در رقابت های دوچرخه سواری جاده المپیك ۲۰۲۰ را داد. برای نخستین بار است كه این اتفاق رخ می دهد كه یك داور ایرانی در بازی های المپیك وظیفه قضاوت را برعهده داشته باشد.