پس از افتتاح رسمی صورت گرفت؛ بازدید معاون اول رئیس جمهور از موزه ورزش، المپیك و پارالمپیك

به گزارش فرم نو اسحاق جهانگیری بعد از افتتاح موزه ملی ورزش، المپیك و پارالمپیك همراه با وزیر ورزش و رئیس كمیته ملی المپیك از ایران موزه بازدید نمود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، موزه ملی ورزش، المپیك و پارالمپیك از ساعات 18 امروز دوشنبه با حضور معاون رئیس جمهور به صورت رسمی راه اندازی شد. جهانگیری بعد از افتتاح این موزه همراه با مسعود سلطانی فر و سیدرضا صالحی امیری با حضور در طبقات اول و دوم ساختمان كمیته ملی المپیك از بخش های مختلف این موزه بازدید نمود.