از سوی صالحی امیری مطرح شد؛ درخواست برای اهدای یادبودهای بازی های آسیایی تهران به موزه ورزش

به گزارش فرم نو رئیس كمیته ملی المپیك با اشاره به اینكه اهدای یادبودهای قدیمی به موزه ورزش اهمیت زیادی دارد، اظهار داشت: از اهالی ورزش می خواهیم یادگاری های بازی های آسیایی تهران را هم به این موزه اهدا كنند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، سید رضا صالحی امیری در حاشیه اهدای یادبود برخی ورزشكاران به موزه ملی ورزش با یادآوری اینكه این مورد در ۲.۵ طبقه و در محل كمیته ملی المپیك افتتاح می شود، اظهار داشت: با پیگیری كمیته ملی المپیك و وزارت ورزش و همینطور با همت نصرالله سجادی، شاهرخ شهنازی و آقای سعیدی، آثار ارزشمندی از خانواده مرحوم فارسی به این موزه اهدا شده است.
وی در این رابطه با یادآوری اینكه مرحوم فارسی از عكاسان باسابقه ورزشی است كه بیشتر از ۶۰ سال تجربه عكاسی ورزشی دارد، خاطرنشان كرد: تمام نگاتیوهای عكاسی وی در اختیار موزه ملی ورزش گذاشته شده است. همینطور بعضی از یادبودهای دوران عكاسی مرحوم بهمنش هم به موزه تقدیم شده است.
رئیس كمیته ملی المپیك با تاكید بر اینكه قدمت اشیای اهدایی به موزه ملی ورزش اهمیت زیادی برای ما دارد، خاطرنشان كرد: هرچه قدمت این اشیا بیشتر باشد، ارزش آنها بیشتر خواهد بود و سبب تقویت اعتبار موزه می شود. بنابراین از همه اهالی ورزش می خواهیم اشیای قدیمی خویش را در اختیار موزه قرار دهند.
وی با یادآوری برگزاری بازی های ۱۳۵۳ در تهران اظهار داشت: برای این دوره بازی ها یك غرفه اختصاصی در نظر گرفته شده است. اهمیت زیادی برایمان دارد كه ورزشكاران یادبودهای خود از این دوره بازی ها را تقدیم موزه ورزش كنند. به هر حال این تنها رویدادی بود كه از بازی های آسیایی به میزبانی ایران برگزار گردید و وجود یادگاری های آن در موزه سبب اعتبار آن خواهد شد.
صالحی امیری با اشاره به اینكه به ازای هر شیء دریافتی از فدراسیون ها یا ورزشكاران یك سند یا به شكلی رسید در اختیار آنها قرار داده خواهد شد، اظهار داشت: هم اكنون ۳۰ ویترین برای موزه پیش بینی شده است اما تعداد آنها به ۵۳ ویترین افزایش خواهد یافت. هر ویترین مختص یك فدراسیون خواهد بود و مسئول به روز كردن این ویترین ها خود فدراسیون ها هستند.