پایان انتخابات كنفدراسیون دوومیدانی آسیا؛ كیهانی نایب رییس اول دوومیدانی آسیای میانه شد

به گزارش فرم نو مجید كیهانی بعنوان نایب رییس اول فدراسیون دوومیدانی آسیای میانه انتخاب گردید.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، بیست و سومین كنگره انتخاباتی كنفدراسیون دو و میدانی آسیا امروز (شنبه) ۳۱ فروردین ماه در دوحه قطر برگزار و در انتها هم كابینه جدید به مدت ۴ سال انتخاب شدند. دهلان الحمد با ۳۰ رأی بعنوان رئیس كنفدراسیون دو و میدانی آسیا در سمت خود ابقاء شد و مجید كیهانی هم كه برای حضور در هیأت اجرایی كاندید شده بود، با كسب ۲۰ رأی از مجموع آرا جزو هشت نفر اعضای كمیته اجرایی قرار نگرفت و بعد از آخر انتخابات برای فدراسیون آسیایی میانه هم با كسب ۷ رأی از ۷ رأی مأخوذه بعنوان نایب رییس اول این ناحیه انتخاب|شد. دلشاد نظراُف از تاجیكستان با ۷ رأی رئیس فدراسیون آسیای میانه شد و كانات آمان كولوف (وزیر ورزش كشور قرقیزستان) هم با ۷ رأی بعنوان نایب رییس دوم فدراسیون آسیای میانه انتخاب|شد.