با عنوان ششمی در كاپ كوهستان اسلوونی؛ هشت امتیاز المپیكی برای بانوی ركابزن ایران به ثبت رسید

فرم نو: فرانك پرتو آذر بانوی ركابزن ایران در رقابتهای دوچرخه سواری كوهستان كاپ اسلوونی ششم شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، فرانك پرتوآذر بانوی دوچرخه سوار كشورمان در بخش كوهستان كه به منظور برگزاری اردویی دو ماهه برای آماده شدن جهت كسب سهمیه المپیك راهی اروپا شده است در نخستین مسابقه خود به مقام ششم رسید و هشت امتیاز سهمیه المپیك ۲۰۲۰ را به دست آورد.
در این مسابقه نمایندگان كشورهای اتریش، ایتالیا و اوكراین اول تا سوم شدند.
پرتوآذر در این سفر دو ماهه در دو مسابقه قهرمانی جهان در آلمان و اسلوونی شركت می كند كه هر كدام از این دو مسابقه امتیازات مهمی برای كسب سهمیه المپیك به حساب می آید.