تصمیمات مهم در جلسه مسئولان؛ بازگشت استخر قهرمانی به شنا، تعامل با نجات غریق در دستور كار

به گزارش فرم نو بعد از برگزاری جلسه ویژه برای تعیین تكلیف استخر آزادی، مقرر شد این استخر در اختیار فدراسیون شنا قرار داشته باشد اما فدراسیون نجات غریق هم حق استفاده داشته باشد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، بعد از حواشی پیش آمده در ارتباط با استخر قهرمانی آزادی و باز پس گرفتن این استخر از فدراسیون شنا توسط مدیریت مجموعه آزادی و تحویل به فدراسیون نجات غریق، امروز جلسه ای در همین رابطه برگزار گردید.
در جلسه بامداد امروز كه با حضور مسئولان وزارت ورزش، رئیس فدراسیون شنا، مدیریت مجموعه آزادی و شركت توسعه و تجهیز اماكن ورزشی برگزار شد، بر حفظ استخر آزادی بعنوان خانه شناگران و كمپ تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو تاكید گردید.
براساس تصمیم اتخاذ شده در این نشست، رؤسای فدراسیون شنا و نجات غریق باید در نشست دیگری نحوه تعامل جهت استفاده هر دو فدراسیون از این استخر را جمع بندی كنند. با این وجود اولویت استفاده از استخر مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون شنا رسیده اما این فدراسیون باید به نجات غریق هم فرصت استفاده از استخر را بدهد كه نحوه این تعامل در نشست دو رئیس فدراسیون مشخص خواهد شد.