برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا؛ تركیب تیم ملی دوومیدانی ایران اعلام گردید

به گزارش فرم نو تركیب تیم ملی دوومیدانی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از جانب فدراسیون دوومیدانی اعلام گردید.

تركیب تیم ملی بزرگسالان دوومیدانی ایران برای حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا بعد از تصمیم گیری در سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی مشخص شد و ۱۶ ورزشكار از عصر امروز (یكشنبه ۱۸ فروردین) در اردوی تداركاتی تیم ملی در تهران تمرینات خویش را تا اعزام به مسابقات پیگیری كنند.
احسان حدادی، بهنام شیری (پرتاب دیسك)، حسن تفتیان (۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر)، حسین كیهانی (۳۰۰۰ متر با مانع و ۵۰۰۰ متر)، امیر مرادی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر)، مسلم نیادوست (۱۵۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با مانع)، كیوان قنبرزاده (پرش ارتفاع)، مهسا میرزاطبیبی (پرش بانیزه)، تكتم دستاربندان (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر)، شهلا محمودی (۴۰۰ متر با مانع)، مهدی پیرجهان (۴۰۰ متر بامانع)، ژاله كاردان (پرتاب دیسك)، الناز كمپانی (۱۰۰ متر بامانع)، جلیل ناصری (۵۰۰۰ متر و ۱۰۰۰۰ متر)، علی فهیمی (۸۰۰ متر) و شاهین مهردلان (پرتاب وزنه) ورزشكاران دعوت شده به تیم ملی بزرگسالان دو و میدانی ایران هستند.
تیم ملی بزرگسالان دو و میدانی ایران ۳۰ فروردین ماه به دوحه قطر اعزام می شوند تا از روز ۱تا۴ اردیبهشت ماه به رقابت با رقبای آسیایی بپردازند.