قهرمانی بانوان بسكتبالیست دانشگاه فردوسی در رقابت های دانشجویان كشور

به گزارش فرم نو رقابت های بسكتبال ۳ نفره دختران دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی كشور با قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد به آخر رسید.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، اولین دوره مسابقات بسكتبال ۳ نفره دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور با قهرمانی تیم دانشگاه فردوسی در دانشگاه كاشان پایان یافت.
در این رقابت ها تیم دانشگاه های الزهرا، شهید بهشتی و دانشگاه شیراز به ترتیب مقام های دوم تا چهارم از آن خود كردند.
در این مسابقات ۷۰ بازیكن از ۱۲ تیم دانشگاه های الزهرا (س)، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، شهركرد، صنعتی شریف، علوم پایه زنجان، شیراز، صنعتی امیركبیر، دانشگاه كاشان، خواجه نصیر، نوشیروانی بابل حضور داشتند.
نخستین دوره مسابقات قهرمانی بسكتبال سه نفره دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور به مدت دو روز در دانشگاه كاشان برگزار گردید.