نتیجه برگرداندن یك تصمیم چندساله؛ خرج‎تراشی برای فدراسیون‎ها در آكادمی المپیك، قراخانلو مقابل ماساژ!

فرم نو: روسای فدراسیون‎ها به خاطر وضعیت اقتصادی كشور و برای مدیریت بهتر منابع دست به عصا هستند در این شرایط اما رئیس آكادمی ملی المپیك اقدامی انجام داده كه خرج اضافی روی دست آنها گذاشته است.

خبرگزاری مهر – گروه ورزش: بی گمان یكی از مراكز پُر رفت و آمد برای ورزشكاران و به خصوص اعضای تیم های ملی «آكادمی ملی المپیك و پارالمپیك» است؛ مركزی وابسته به كمیته ملی المپیك كه فراهم سازی تسهیلات و نمایش خدمات نوین تمرینی، و پزشكی – ورزشی به قهرمانان در كنار آماده سازی آنها جهت شركت در رویدادهای مهم ورزشی همچون اهداف و مأموریت های هشت گانه ای بشمار می رود كه برای تأسیس و راه اندازی آن تعریف شده است.
همین دو مأموریت نشان داده است كه آكادمی ملی المپیك باید بعنوان نهادی علمی و تخصصی در خدمت فدراسیون ها باشد تا بخش قابل توجهی از فعالیت هایش را صرفِ مهیا كردن شرایط و تسهیلات لازم جهت تسریع روند اجرای برنامه های آنها (فدراسیون ها) و محقق شدن اهداف شأن كند. حتی اینگونه پیش بینی می شد كه پس از سروسامان دادن به وضعیت مدیریتی آكادمی و باثبات كردن آن، توجه به این مهم بیشتر از قبل شود اما ظاهر قضیه در بعضی امور نشان داده است كه اینگونه نیست.
خبرنگار مهر كسب اطلاع كرده كه در آكادمی ملی المپیك و از جانب رئیس این آكادمی اقدامی انجام شده كه نه تنها مورد اقبال ورزشكاران و به خصوص مربیان و رؤسای فدراسیون های شأن نبوده بلكه موجب خراج تراشی برای آنها هم شده است.
موضوع مربوط به فعالیت یك گروه ماساژ می شود كه با تصمیم قراخانلو از چند ماه پیش لغو شده است. این گروه ماساژ از اواخر دوره سرپرستی شاهرخ شهنازی در محل آكادمی ملی المپیك مستقر شد. فعالیت اعضای آن در دوره دو سال و نیمه سرپرستی فضل الله باقرزاده هم ادامه داشت اما معین نمی باشد چرا و به چه دلیل قراخانلو تصمیم به لغو همكاری با آنها گرفته است در صورتی كه به لحاظ مالی این همكاری برای ورزش و ورزشی ها مقرون به صرفه بود.
گروه ماساژ مورد نظر از جانب یك مؤسسه با آكادمی ملی المپیك وارد همكاری شد. فعالیت اعضای آن بعنوان كارورزی بود و بنا بر این خدمات نمایش شده از جانب آنها به صورت بلاعوض انجام می شد. در واقع این گروه ماساژ و فعالیت هایش برای آكادمی ملی المپیك و كمیته ملی المپیك هیچ هزینه ای نداشت حتی كمك می كرد تا یك دفعه مالی از دوش فدراسیون ها و برای جذب ماساژور برداشته شود با همه اینها تصمیمی گرفته شد كه به خاطر آن رؤسای برخی فدراسیون ها به مرور مجبور به در اختیار گرفتن ماساژور و اضافه كردن وی به كادر فنی خود شدند. این در شرایطی است كه رؤسای فدراسیون ها و در كل تصمیم گیرندگان ورزش به خاطر وضعیت اقتصادی كشور و برای مدیریت بهتر منابع، دست به عصا هستند.
به هر حال نقش ماساژورهای ورزشی در همراهی و بودن كنار ورزشكاران و كمك به آنها در به فعلیت رساندن توانمندی های بدنی، تكنیكی، و تاكتیكی شأن غیرقابل انكار است. اصلاً بنا بر این است كه از جانب خودِ آكادمی ملی المپیك بارها دوره های تربیت ماساژور ورزشی گذاشته شده است با این وجود اصلاً معین نمی باشد رئیس آكادمی چرا و بر چه مبنایی چنین تصمیمی گرفته كه جایگزینی هم نداشته است.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، آكادمی ملی المپیك بیشتر از چهار سال توسط سرپرست (شاهرخ شهنازی و فضل الله باقرزاده) مدیریت شد تا اینكه رضا صالحی امیری اسفندماه سال قبل و دو ماه سپس ورودش به كمیته ملی المپیك رضا قراخانلو را بعنوان رئیس این مركز انتخاب و معرفی نمود. قراخانلو در مراسم معارفه خود با اشاره به اینكه باید تلاش نماییم تا آكادمی دائماَ در شرایط اوج باشد، اصرار كرد كه باید در آكادمی به بحث امیدها و نام آوران المپیك توجه بیشتری نماییم.
اینكه طی یك سال قبل رضا قراخانلو چه برنامه های مفید فایده ای در آكادمی ملی المپیك اجرا كرده اصلاً معین نمی باشد اما همین تصمیم و تبعات آن نشان داده است بین حرف تا برنامه های عملیاتی او فاصله بسیاری است.