سلطانی فر تاكید كرد: ورزشكاران هم مانند ملت ایران باید شرایط سخت اقتصادی را تحمل كنند

فرم نو: وزیر ورزش و جوانان مشكلات اقتصادی كشور را موردتوجه قرار داد  و اشاره كرد: فشار اقتصادی برای همه ملت همچون ورزشكاران است و ورزشكاران هم باید همچون مردم این فشار را تحمل كنند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مسعود سلطانی فر در جلسه ستاد عالی بازی های المپیك و پارالمپیك، شرایط اقتصادی كشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به فشاری كه مردم تحمل می كنند، گفت: در شرایط كنونی و با عنایت به مشكلات اقتصادی كه برای مردم بوجود آمده، فشار زیادی را به مردم وارد كرده است، به همین دلیل، ورزشكاران هم باید این فشار اقتصادی را مانند مردم تحمل كنند.
وزیر ورزش و جوانان افزود: شرایط ویژه اقتصادی كشور روی ورزش هم تاثیر می گذارد و ورزشكاران هم بایستی با درك كامل از این وضعیت، این فشار اقتصادی را تحمل كنند.
سلطانی فر اشاره كرد: فشار اقتصادی باید توسط همه اقشار همچون ورزشكاران تحمل شود، چونكه حالا دیگر در ورزش كشور دسترسی به منابع نامحدود نداریم و در عرصه ورزش هم باید خودمان را با شرایط جامعه تطبیق دهیم.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی توضیح داد: هنر مدیریت آن است كه در این شرایط خاص و با عنایت به محدودیت منابع، در عرصه ورزش طوری مدیریت نماییم كه با كمك ملت بتوانیم به موفقیت دست یابیم.