جای خالی نمایش عالی ساوه شمشكی؛ تداوم ناكامی اسكی بازان در جهان، سه نفربه خط آخر نرسیدند

به گزارش فرم نو پرونده ناكامی اسكی بازان ایرانی در رقابتهای قهرمانی جهان با به خط آخر نرسیدن سه عضو از چهار عضو تیم ملی در بخش مارپیچ كوچك قهرمانی جهان تكمیل شد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در انتها رقابت های انتخابی مارپیچ كوچك قهرمانی جهان مردان، سید مرتضی جعفری عنوان چهل و پنجم را در رده بندی پایانی بدست آورد. در این مسابقه و در عملكردی ضعیف محمد ساوه شمشكی موفق به آخر مانش نخست نشد و بهنام كیاشمشكی و پوریا ساوه شمشكی(اسكی باز المپیكی ایران) هم موفق به آخر مانش دوم مسابقه نشدند. این در شرایطی است كه حسین ساوه شمشكی برترین اسكی باز ایران در بخش مارپیچ كوچك با تصمیم غیر منطقی یكی از مسئولان فدراسیون در آستانه اعزام از تركیب تیم ملی اسكی خط خورد. ساوه شمشكی در رقابتهای قهرمانی جهان اتریش در بخش مارپیچ كوچك به رتبه پرارزش ۲۶ دست پیدا كرده بود. فردا(یكشنبه) از ساعت یازده به وقت محلی سید مرتضی جعفری تنها نماینده ایران در رقابت های نهایی مارپیچ كوچك شركت می كند.