بررسی پرونده ۲۰ كاندیدای ریاست فدراسیون‎ها توسط مراجع ذی‎صلاح

فرم نو: پرونده كاندیداهای سه فدراسیون كاراته، ووشو و جودو كه صلاحیت مدیریتی آنها تایید شده به منظور تایید صلاحیت نهایی در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفته است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، پس از اتمام مهلت تعیین شده برای نام نویسی از كاندیداهای فدراسیون های كاراته، ووشو و جودو، پرونده آنها به منظور تایید صلاحیت مدیریتی شان مورد بررسی در كمیته تطبیق وزارت ورزش یا شورای تجدید نظر قرار گرفت. نتیجه این بررسی ها در كنار انصراف های انجام شده، كنار رفتن بعضی از كاندیداها در دو فدراسیون كاراته و جودو را سبب شد.
برای فدراسیون كاراته ۲۳ نفر نام نویسی كرده بودند اما در نهایت پرونده ۱۰ كاندیدا برای تایید صلاحیت به مراجع ذی صلاح ارسال شده است. از میان ۱۲ كاندیدایی هم كه نامزد ریاست در فدراسیون جودو شدند هم صلاحیت مدیریتی ۸ نفر تائید شد.
عبدالله جعفری، ابوالفضل حیدریان، مهدی درخشنده بخت، منصور عبدی، توفیق كابلی، داود میقانی، آرش میراسماعیلی و مازیار ناظمی كاندیداهای فدراسیون جودو هستند كه در صورت تایید صلاحیت نهایی می توانند در انتخابات شركت داشته باشند.
در مورد فدراسیون ووشو كه تنها دو كاندیدا داشت اما هیچ ریزشی احداث نشده است. صلاحیت مدیریتی مهدی علی نژاد رئیس فعلی و امیرعباس لشگری رئیس كمیته پزشكی ووشو آسیا و ایران تایید شده است.
بدین ترتیب پرونده ۲۰ كاندیدای ریاست در سه فدراسیون جودو، كاراته و ووشو در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفته تا صلاحیت آنها برای حضور در انتخابات تایید و اعلام گردد.
وزارت ورزش پس از اعلام رسمی در این زمینه نسبت به تعیین زمان برگزاری انتخابات هر یك از این فدراسیون ها اقدام می كند.