سرپرست كاروان ایران برای بازی‏‎های پارالمپیك توكیو ارائه شد

فرم نو: هادی رضایی بعنوان سرپرست كاروان پارالمپیك ایران در بازی‎های ۲۰۲۰ توكیو ارائه شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، برمبنای پیشنهاد رئیس كمیته ملی پارالمپیك و مصوبه هیات رئیسه و اجرایی این كمیته، هادی رضایی بعنوان سرپرست ایران در بازی های پارالمپیك توكیو ۲۰۲۰ انتخاب و ابلاغ وی صادر شد.
رضایی قبل از این سرپرست كاروان ایران در بازی های پاراآسیایی اندونزی بود.